Privacyverklaring


Verklaring bescherming persoonsgegevens

1.    Algemeen

1.1    Persoonsgegevens
Het onderwerp van de gegevensbescherming zijn persoonsgegevens (hierna ook "gegevens" genoemd). Dit zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hiertoe behoren bijv. Informatie zoals naam, adres, beroep, e-mailadres, gezondheidstoestand, inkomen, burgerlijke staat, genetische kenmerken, telefoonnummer en, indien van toepassing, gebruikersgegevens zoals IP-adres.

1.2    Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor de gegevensbescherming
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de website www.gastlandschaften.de (hierna te noemen website) is Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH. (hierna beheerder of verantwoordelijke). De contactgegevens staan in het impressum.

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op:

MORGENSTERN consecom GmbH
Große Himmelsgasse 1
67346 Speyer
Telefoon: +49 (0) 6232 - 100119 44

2.    Omvang en doeleinden van gegevensverwerking, rechtsgrondslagen, gegevensverstrekking en opslagduur

2.1    Toegang tot en gebruik van de website
Telkens wanneer de website en de subpagina's worden geopend, worden gebruiksgegevens verzonden via de respectieve internetbrowser en opgeslagen in logbestanden (serverlogbestanden). De opgeslagen gegevensrecords bevatten de volgende gegevens:

 • datum en tijd van bezoek
 • naam van opgevraagde subpagina
 • IP-adres
 • eferrer-URL (bron-URL waarmee u naar de website bent gekomen)
 • getransporteerde gegevenshoeveelheid
 • product- en versie-informatie van de gebruikte browser

De toelaatbaarheid van deze verwerking wordt bepaald in art. 6 lid 1 b) AVG (gebruiksrelatie). De gegevens die door de beheerder worden verwerkt, zijn voor deze nodig om u toegang te geven tot de website en deze te kunnen gebruiken. Dit zijn gegevens die noodzakelijkerwijs moeten worden verwerkt tijdens het gebruik van een telemedium. Anders kunt u de webpagina niet oproepen.

De logbestanden worden door de beheerder in geanonimiseerde vorm geëvalueerd om de website verder te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken, om fouten sneller te vinden en te corrigeren en om de servercapaciteiten te controleren. Zo kan bijvoorbeeld worden bijgehouden op welk moment het gebruik van de website bijzonder populair is en kan de beheerder het benodigde datavolume leveren.

De toelaatbaarheid van deze verwerking wordt bepaald in art. 6 lid 1 f) AVG (gerechtvaardigd belang). Het gerechtvaardigde belang van de beheerder ligt in het verstrekken van een website met informatie en het aanbieden van diensten aan zijn klanten en in het optimaliseren van de werking van de website. Het verstrekken van de gegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Het niet beschikbaar stellen heeft als gevolg dat de gegevens niet kunnen worden gebruikt om de webpagina te optimaliseren.

Uw IP-adres wordt na het einde van het gebruik gewist of geanonimiseerd. Anonimisering houdt in dat IP-adressen zodanig worden gewijzigd dat ze niet langer kunnen worden toegewezen aan een specifieke of bepaalbare of geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, of alleen met een onevenredige hoeveelheid tijd, kosten en arbeid.

2.2    Contactformulier en e-mail via klik
Indien u met de beheerder in contact wilt komen, is hiervoor een contactformulier beschikbaar. In dit formulier moet u de volgende informatie verstrekken:

 • e-mailadres
 • bericht

Daarnaast kunt u vrijwillig de volgende informatie verstrekken:

 • persoonlijke basisgegevens (aanspreektitel, voornaam, achternaam)
 • adresgegevens (adres, woonplaats)

Op de website heeft u de mogelijkheid om met één klik een e-mail te openen die gericht is aan de beheerder. Hierbij wordt als afzender automatisch het e-mailadres gebruikt dat gekoppeld is aan uw e-mailprogramma. Als u niet wilt dat uw e-mailadres op deze manier wordt opgehaald, kunt u dit wijzigen in de instellingen van uw e-mailprogramma.

De toelaatbaarheid van deze verwerking wordt bepaald in art. 6 lid 1 b) AVG (overeenkomst of voorlopige maatregel). Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk omdat u anders geen bericht naar de beheerder kunt sturen.

De verwerkte persoonsgegevens worden na het verstrijken van de wettelijke opslagverplichtingen verwijderd, tenzij de verantwoordelijke een gerechtvaardigd belang heeft bij verdere opslag. In ieder geval worden alleen die gegevens opgeslagen die absoluut noodzakelijk zijn voor het bereiken van het betreffende doel.

2.3    Reclame
De beheerder gebruikt uw gegevens voor reclamedoeleinden. De toelaatbaarheid van deze verwerking wordt bepaald in art. 6 lid 1 f) AVG (gerechtvaardigd belang). Het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden vormt een gerechtvaardigd belang van de beheerder in de zin van art. 6 lid 1 f) van de AVG. De beheerder is aangewezen op een actieve introductie van zijn diensten bij nieuwe en bestaande klanten.

Als klant van de beheerder ontvangt u ook regelmatig productaanbevelingen per e-mail, op basis van de producten of diensten die u al hebt besteld. Op deze manier wil de beheerder u informatie verstrekken over zijn diensten die voor u van belang kunnen zijn op basis van uw laatste bestelling of boeking. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 f) AVG en § 7 lid 3 UWG.
Het verstrekken van de gegevens is noch contractueel noch wettelijk verplicht. Als u deze informatie niet ter beschikking stelt, kunt u niet voor reclame(doeleinden) worden aangesproken.

Persoonsgegevens die voor reclamedoeleinden worden verwerkt, worden gewist, tenzij de verantwoordelijke een gerechtvaardigd belang heeft bij verdere opslag. In ieder geval worden alleen die gegevens opgeslagen die absoluut noodzakelijk zijn voor het bereiken van het betreffende doel.

2.5    Gebruik van cookies
De beheerder gebruikt zogenaamde cookies. Dit zijn kleine pakketjes met gegevens, meestal bestaande uit letters en cijfers, die in een browser worden opgeslagen wanneer u bepaalde webpagina's bezoekt. Met cookies kan de website uw browser herkennen, u volgen terwijl u door verschillende onderdelen van de website bladert en u identificeren wanneer u naar de website terugkeert. Cookies bevatten geen gegevens die u persoonlijk identificeren, maar de informatie die door de beheerder over u wordt opgeslagen, kan worden toegewezen aan de gegevens die via de cookies worden ontvangen en daarin worden opgeslagen.
De informatie die de beheerder via het gebruik van cookies van u ontvangt, kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • herkenning van de gebruikerscomputer bij het bezoeken van de website
 • traceren van de surfactiviteiten van de gebruiker op de website
 • verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de website
 • evaluatie van het gebruik van de website
 • beheer van de website
 • Preventie van fraude en verbetering van de veiligheid van de website
 • individuele vormgeving van de website rekening houdend met de behoeften van de gebruikers.

Cookies veroorzaken geen schade aan een browser. Ze bevatten geen virussen en maken het niet mogelijk dat de beheerder u bespioneert. Er worden 2 soorten cookies gebruikt:

 • tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit (sessiecookies).
 • permanente cookies daarentegen hebben een maximale levensduur van 20 dagen. Dit type cookie maakt het mogelijk om herkend te worden wanneer u terugkeert naar de website nadat u deze hebt verlaten.

Met behulp van cookies is het voor de beheerder mogelijk om uw gebruiksgedrag voor bovengenoemde doeleinden en in gepaste mate te volgen. Ze moeten u ook in staat stellen om op een geoptimaliseerde manier op de website van de beheerder te surfen. Ook deze gegevens verzamelt de beheerder alleen in anonieme vorm. De toelaatbaarheid van deze verwerking wordt bepaald in art. 6 lid 1 f) AVG (gerechtvaardigd belang). Het gerechtvaardigde belang van de beheerder ligt in de optimale presentatie van zijn website.

Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk om de website van de beheerder zonder fouten te kunnen oproepen. Als u geen cookies accepteert of reeds geplaatste cookies verwijdert, kan dit leiden tot functionele beperkingen van de website.

2.6    Gebruik van trackingtools

Wij gebruiken cookies en trackingpixels om inhoud en advertenties te personaliseren, functies voor sociale media aan te kunnen bieden en verkeer op onze site te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze website met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners. Onze partners kunnen deze informatie combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld terwijl u de diensten gebruikt.

Hieronder vindt u een beschrijving van de gebruikte trackingtools en de mogelijkheid om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

2.6.1   Google Analytics
De beheerder maakt gebruik van de Google Analytics-webanalyseservice van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Deze gebruikt de hierboven beschreven cookies, bijvoorbeeld om informatie te verzamelen over uw besturingssysteem, uw browser, uw IP-adres, de eerder bezochte website en de datum en tijd van uw bezoek aan de website van de beheerder. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website wordt naar een server van Google in Ierland gestuurd en daar opgeslagen. Eventueel kunnen de gegevens ook naar de US worden verzonden.

De overdracht van uw persoonsgegevens aan Google vindt plaats met gebruikmaking van standaardclausules inzake gegevensbescherming overeenkomstig artikel 46, lid 2, onder c), AVG, die door de Europese Commissie zijn uitgevaardigd in overeenstemming met artikel 93, lid 2, AVG. Informatie over de standaardclausules inzake gegevensbescherming is te vinden op de website van de Europese Commissie (https://ec.europa.eu/info/index_nl).

Meer informatie over de gegevensbescherming bij Google is hier verkrijgbaar.

Google zal deze informatie gebruiken, om het gebruik van de website-informatie te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor de beheerders samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het gebruik van het internet verbonden dienstverleningen te leveren. Voor zover dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens Google verwerken, zal Google deze informatie ook aan deze derden doorgeven. Dit gebruik vindt geanonimiseerd of onder pseudoniem plaats. Meer informatie daarover is rechtstreeks te vinden op Google https://policies.google.com/privacy?gl=de.

Bij het gebruik van Google Analytics worden geen directe persoonsgegevens opgeslagen, alleen het internetprotocoladres. Deze informatie wordt gebruikt om u automatisch te herkennen wanneer u de website van de beheerder de volgende keer bezoekt en om de navigatie voor u gemakkelijker te maken.

De toelaatbaarheid van deze verwerking wordt bepaald in art. 6 lid 1 a) AVG (toestemming).
De persoonlijke gegevens die tijdens het gebruik van de tracking tools worden verzameld, zullen worden verwijderd, tenzij de verantwoordelijke een gerechtvaardigd belang heeft bij verdere opslag. In ieder geval worden alleen die gegevens opgeslagen die absoluut noodzakelijk zijn voor het bereiken van het betreffende doel. Voor zover mogelijk worden persoonsgegevens geanonimiseerd.

Het verstrekken van de gegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder de beschikbaarstelling kan Google Analytics niet worden toegepast.

2.6.2   Facebook-pixel

De beheerder gebruikt de zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Meta Platforms Inc, 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, VS, of als u in de EU woonachtig bent, Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

Met behulp van de Facebook-pixel is Facebook enerzijds in staat om u als bezoeker van ons online aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties") te identificeren. Dienovereenkomstig gebruikt de beheerder de Facebook-pixel om de door hem geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven bij die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in het online-aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten, bepaald op basis van de bezochte websites) die de beheerder aan Facebook doorgeeft (de zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel wil de beheerder er ook voor zorgen dat de Facebook-advertenties overeenstemmen met de potentiële belangstelling van de gebruikers en niet als hinderlijk worden ervaren. Met behulp van de Facebook-pixel kan de beheerder de doeltreffendheid van de Facebook-advertenties verder voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden volgen doordat wij zien of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie zijn doorgestuurd naar onze website (de zogenaamde "conversie"). De verwerking van gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van het gegevensbeleid van Facebook. Dienovereenkomstige algemene richtlijnen voor de weergave van Facebook-advertenties zijn te vinden in het Gegevensbeleid van Facebook. Voor specifieke informatie en details over de Facebook-pixel en hoe deze werkt, kunt u terecht in het Helpcentrum van Facebook.

Het gebruik van de Facebook-pixel en de opslag van "conversiecookies" is gebaseerd op artikel 6 lid 1 a) van de AVG (toestemming). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door

 • de Facebook-pixel hier te deactiveren of
 • door het resetten van uw cookie-instellingen aan het einde van het privacybeleid.

De persoonsgegevens die tijdens het gebruik van de tracking tools worden verzameld, zullen worden verwijderd, tenzij de verantwoordelijke een gerechtvaardigd belang heeft bij verdere opslag. In ieder geval worden alleen die gegevens opgeslagen die absoluut noodzakelijk zijn voor het bereiken van het betreffende doel. Voor zover mogelijk worden persoonsgegevens geanonimiseerd.

Het beschikbaar stellen van de gegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht.

In sommige omstandigheden kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan landen buiten de EU of de EER. Meer details vindt u in het Gegevensbeleid van Facebook. De naleving van de standaardclausules inzake gegevensbescherming, met inbegrip van passende beschermingsmaatregelen, wordt door Facebook gewaarborgd.

2.6.3   Pinterest-pixel

De beheerder maakt gebruik van de conversietrackingtechnologie "Pinterest Tag" van Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland (hierna "Pinterest" genoemd). In dit geval wordt bij het oproepen van de website een Pinterest-tagcookie geplaatst en/of een Pinterest-pixel gebruikt, waarmee door de beheerder vooraf bepaalde informatie over het gebruik van de website aan Pinterest wordt doorgegeven (o.a. soort actie, tijdstip, apparaatinformatie, IP-adres) en door Pinterest voor de beheerder wordt geëvalueerd, zodat de Pinterest advertenties overeenstemmen met de interesse van de betreffende gebruiker en de conversie van de betreffende reclamecampagne voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden kan worden gemeten. Bovendien kan de beheerder op basis van deze persoonsgegevens zijn aanbod optimaliseren. De gegevensverwerking vindt dus plaats ten behoeve van gepersonaliseerde reclame en optimalisering van het online-aanbod.

Pinterest werkt samen met de beheerder op basis van de Pinterest reclame-dienstverleningsovereenkomst. Als u een eigen Pinterest-account hebt en ingelogd bent bij een bezoek aan de website, of na doorgestuurd te zijn naar Pinterest, kan op basis van de verzamelde gegevens een gebruikers-ID worden aangemaakt, dat gekoppeld is aan het Pinterest-account.

De toelaatbaarheid van deze verwerking wordt bepaald in artikel 6 lid 1 a) van de AVG (toestemming). U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen, door

 • de Pinterest-tagcookie in uw browserinstellingen te verwijderen,
 • als u een eigen Pinterest-account heeft, dit dan in de personalisatie-instellingen hier te deactiveren,
 • hier deactiveren,
 • of uw cookie-instellingen aan het einde van het privacybeleid aan te passen.

De persoonsgegevens die tijdens het gebruik van de tracking tools worden verzameld, zullen worden verwijderd, tenzij de verantwoordelijke een gerechtvaardigd belang heeft bij verdere opslag. In ieder geval worden alleen die gegevens opgeslagen die absoluut noodzakelijk zijn voor het bereiken van het betreffende doel. Voor zover mogelijk worden persoonsgegevens geanonimiseerd.

Het beschikbaar stellen van de gegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder de kunnen de Pinterest Advertising Services niet worden gebruikt. Verdere informatie over de verwerking van deze reclamegegevens is hier en hier beschikbaar.

In sommige omstandigheden kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan landen buiten de EU of de EER. Meer details vindt u in het privacybeleid van Pinterest. De naleving van de standaardclausules inzake gegevensbescherming, met inbegrip van passende beschermingsmaatregelen, wordt daar door Pinterest gewaarborgd.

2.6.4   Outdooractive
Op de website worden pagina's van de website www.tourenplaner-rheinland-pfalz.de weergegeven via een interface met de dienstverlener Outdooractive GmbH & Co. KG (hierna "Outdooractive"). Outdooractive biedt elektronische databanken die u kunt gebruiken in de vorm van een elektronisch informatieportaal in de digitale toeristische sector. Daaronder vallen bij voorbeeld kaarten en routeplannen.
Outdooractive verwerkt zelfstandig de volgende gegevens om u de databanken ter beschikking te stellen:

 • IP-adres
 • datum en tijdstip van de aanvraag
 • tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • in elk van de gevallen overgedragen gegevenshoeveelheid
 • website waarvan het verzoek afkomstig is
 • browser
 • locatie van de gebruiker
 • besturingssysteem en zijn interface
 • taal en versie van de browsersoftware.

De gegevens zijn technisch noodzakelijk om u de elektronische databases te laten zien en om stabiliteit en veiligheid te garanderen. De toelaatbaarheid van deze verwerking wordt bepaald in art. 6 lid 1 f) AVG (gerechtvaardigd belang). Het ter beschikking stellen van een reisdatabank is in het economische belang van de verantwoordelijke. Het verstrekken van de gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om de aangeboden functies te kunnen gebruiken.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking, door uw cookie-instellingen aan het einde van het privacybeleid aan te passen.

Outdooractive gebruikt voor de evaluatie cookies die op uw systeem worden opgeslagen. De op deze manier verzamelde informatie wordt door Outdooractive opgeslagen op servers in Duitsland en in derde landen. U kunt de evaluatie aanpassen door bestaande cookies te verwijderen en het opslaan van cookies te voorkomen. Als u het opslaan van cookies verhindert, willen wij u erop wijzen dat u de elektronische databanken van Outdooractive mogelijk niet in hun volle omvang kunt gebruiken. Het voorkomen van het opslaan van cookies is mogelijk via de instellingen van uw browser. Outdooractive gebruikt voorts uw GPS-gegevens wanneer u de elektronische databases gebruikt.

De beheerder heeft geen invloed op de verzamelde gegevens en de procedures voor gegevensverwerking, noch is hij op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking en de opslagperioden. Ook over het verwijderen van de verzamelde gegevens door Outdooractive heeft de beheerder geen informatie.

Outdooractive slaat de verzamelde gegevens over u op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor eigen doeleinden van marktonderzoek en/of het ontwerp van de elektronische databases in overeenstemming met de eisen. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Outdooractive om dit recht uit te oefenen.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door Outdooractive is te vinden op Outdooractive GmbH & Co. KG, Missener Straße 18, 87509 Immenstadt en in de Verklaring bescherming persoonsgegevens:
https://corporate.outdooractive.com/nl/datenschutzrichtlinien/
https://www.outdooractive.com/de/datenschutz.html.

2.7    reCAPTCHA
Op de website is voor formulieren de Google-service reCAPTCHA geïntegreerd, die wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Dit moet bijdragen aan de beveiliging van de website en onderscheid maken tussen een natuurlijk persoon en een machine bij het invoeren van gegevens. Diverse persoonlijke gegevens zoals het IP-adres worden geregistreerd en deze worden naar Google in Ierland doorgestuurd. Indien nodig kunnen gegevens ook naar de VS worden overgedragen.

De overdracht van uw persoonsgegevens aan Google vindt plaats met gebruikmaking van standaardclausules inzake gegevensbescherming overeenkomstig artikel 46, lid 2, onder c), AVG, die door de Europese Commissie zijn uitgevaardigd in overeenstemming met artikel 93, lid 2, AVG. Informatie over de standaardclausules inzake gegevensbescherming is te vinden op de website van de Europese Commissie (https://ec.europa.eu/info/index_nl).

Meer informatie over de gegevensbescherming bij Google is hier verkrijgbaar.

Nadere informatie hiertoe vindt u in de bepalingen betreffende gebruikscondities en gegevensbescherming van Google.

De toelaatbaarheid van deze verwerking wordt bepaald in art. 6 lid 1 f) AVG (gerechtvaardigd belang). Het gebruik voor de beveiliging van de website vormt een gerechtvaardigd belang van de beheerder in de zin van art. 6 lid 1 f) van de AVG.

Het beschikbaar stellen van de gegevens is wettelijk niet vereist en ook niet noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Het niet beschikbaar stellen heeft als gevolg dat u de relevante formulieren niet gebruiken.

De beheerder bewaart geen persoonsgegevens over de integratie van reCAPTCHA. Persoonsgegevens die door Google worden verwerkt, worden gewist, tenzij Google een gerechtvaardigd belang heeft bij verdere opslag. In ieder geval worden alleen die gegevens opgeslagen die absoluut noodzakelijk zijn voor het bereiken van het betreffende doel. Voor zover mogelijk worden persoonsgegevens geanonimiseerd. Google slaat de gegevens op in overeenstemming met zijn eigen gegevensbeschermingsregels. Zie voor meer informatie de bepalingen betreffende gebruikscondities en gegevensbescherming van Google.

2.8    YouTube
De beheerder gebruikt video's van YouTube op de website. YouTube is een service van YouTube LLC ("YouTube"), 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. en wordt door deze ter beschikking gesteld. YouTube LLC is een dochteronderneming van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wanneer u de website bezoekt, ontvangt YouTube de informatie dat u de bijbehorende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien kan verdere informatie over het gebruik van de website (bijv. datum en tijd van toegang, IP-adres enz.) naar Google Server worden verzonden (mogelijk in een derde land zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Dit vindt plaats ongeacht of YouTube een gebruikersaccount biedt waarbij u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount is.

De overdracht van uw persoonsgegevens aan Google vindt plaats met gebruikmaking van standaardclausules inzake gegevensbescherming overeenkomstig artikel 46, lid 2, onder c), AVG, die door de Europese Commissie zijn uitgevaardigd in overeenstemming met artikel 93, lid 2, AVG. Informatie over de standaardclausules inzake gegevensbescherming is te vinden op de website van de Europese Commissie (https://ec.europa.eu/info/index_nl).

Meer informatie over de gegevensbescherming bij Google is hier verkrijgbaar.

De gegevens worden door Google gebruikt voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en / of het op de behoeften afgestemde ontwerp van haar website. Hierbij kan ook een koppeling met uw gebruikersaccount plaats vinden, mits u daar bent ingelogd. Als u dit niet wenst, moet u uitloggen voordat u de service gebruikt. De bepalingen betreffende gebruikscondities en gegevensbescherming van Google zijn van toepassing.

De beheerder gebruikt YouTube video's om u video's over verschillende onderwerpen ter beschikking te stellen. De toelaatbaarheid van deze verwerking wordt bepaald in art. 6 lid 1 f) AVG (gerechtvaardigd belang). Het gebruik van gegevens om video's te leveren om onze diensten en producten te illustreren, vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 f) AVG. De beheerder voegt de video's alleen in de website in de zogenaamde "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" in en voorkomt zo automatisch het doorsturen van de gegevens naar Google wanneer de website waarop de video is geïmplementeerd, wordt bezocht.

Het beschikbaar stellen van de gegevens is wettelijk niet vereist en ook niet noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Het niet beschikbaar stellen heeft als gevolg dat u onze website niet dan wel niet in zijn volle omvang kunt gebruiken.
Extra informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en hun verwerking door YouTube is te vinden in de bepalingen betreffende gegevensbescherming en gebruikscondities van Google.

2.9    Boekingen
Op de website kunt u verschillende accommodaties en arrangementen boeken. Hiervoor dient u de volgende gegevens te verstrekken:

 • persoonlijke basisgegevens (naam, voornaam)
 • adresgegevens (adres, woonplaats)
 • contactgegevens (telefoon, e-mail)
 • reisgegevens (aankomst, vertrek, aantal reisgenoten).

Uw gegevens worden gebruikt om uw reservering te verwerken en worden aan de accommodatie doorgegeven.

De toelaatbaarheid van deze verwerking wordt bepaald in art. 6 lid 1 b) AVG (uitvoering van de overeenkomst).

De toelaatbaarheid van deze verwerking wordt voorts bepaald in art. 6 lid 1 f) AVG (gerechtvaardigd belang). Het gerechtvaardigde belang ligt in het ter beschikking stellen van een reserveringssysteem voor verschillende organisatoren / derde partijen. De beschikbaarstelling van uw gegevens is voor de afwikkeling van een overeenkomst nodig. Als u deze informatie niet ter beschikking stelt, kunt u geen boeking uitvoeren.

De persoonsgegevens die worden verwerkt ten behoeve van de boeking en de uitvoering van overeenkomsten worden na het verstrijken van de wettelijke opslagverplichtingen (met name HGB en AO) gewist, tenzij de verantwoordelijke een gerechtvaardigd belang heeft bij verdere opslag.

2.10    Social plugins
De beheerder gebruikt verschillende Social Plugins van verschillende sociale netwerken voor koppelen, delen en interactie.

De plugins zijn standaard gedeactiveerd en verzenden daardoor geen gegevens naar andere webpagina's. Door op de betreffende knop te klikken kunt u de betreffende plugin activeren (zogenaamde Shariff-oplossing).

Als deze plugins zijn geactiveerd, zal uw browser een directe verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk tot stand brengen zodra u de website van de beheerder bezoekt. De inhoud van de plugin zal door het sociale netwerk direct naar uw browser worden doorgeven en door deze in de webpagina worden getoond.

Door de koppeling met de plugin ontvangt het sociale netwerk de informatie, dat u de betreffende pagina van de beheerder hebt opgevraagd. Als u bent ingelogd op het sociale netwerk, kan het bezoek aan uw account worden toegewezen. Wanneer u met de plugins interageert, wordt de bijbehorende informatie direct van uw browser naar het sociale netwerk gestuurd en daar opgeslagen.

Raadpleeg voor doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door sociale netwerken zowel als uw desbetreffende rechten en opties voor instellen van uw privacy de privacymededelingen van de betreffende netwerken.
Als u niet wilt dat sociale netwerken gegevens over u verzamelen via de website van de beheerder, moet u uitloggen uit deze netwerken voordat u onze website bezoekt of de Social plugins deactiveren.

Zelfs als u niet op de sociale netwerken bent ingelogd, kunnen gegevens van websites met actieve Social plugins naar deze netwerken worden gestuurd. Bij een actieve plugin wordt bij elke oproep van de webpagina een cookie met een identificatiecode ingesteld. Aangezien uw browser deze cookie bij elke verbinding naar een netwerkserver stuurt zonder dat er om gevraagd wordt, kan het netwerk deze cookie in principe gebruiken om een profiel aan te maken van welke websites de gebruiker die bij de identificatiecode hoort, heeft opgeroepen. En het zou dan ook heel goed mogelijk zijn om deze identificatie later - bijvoorbeeld bij het later inloggen op het sociale netwerk - ook weer toe te wijzen aan een persoon. Er wordt gebruik gemaakt van de sociale media Facebook en Twitter.

De toelaatbaarheid van deze verwerking wordt bepaald in art. 6 lid 1 a) AVG (toestemming). De beschikbaarstelling van uw gegevens is niet verplicht.

2.11    Deskline catalogusbestelling
Via de link http://web4.deskline.net/rlpinfo/nl/brochure/list heeft u de mogelijkheid om brochures van de verantwoordelijke te bestellen. De volgende gegevens dienen door u te worden verstrekt:

 • persoonlijke basisgegevens
 • adresgegevens
 • e-mail.

De verstrekking van extra gegevens kan vrijwillig worden verricht.

De toelaatbaarheid van deze verwerking wordt bepaald in art. 6 lid 1 b) AVG (overeenkomst of voorlopige maatregel). De beschikbaarstelling van uw gegevens is voor de afwikkeling van het bestelproces nodig. Als u deze informatie niet ter beschikking stelt, kunt u geen bestelling uitvoeren.

De gegevens worden opgeslagen totdat het doel is opgehouden te bestaan en wanneer de verwijdering niet aan enige bewaarplicht is onderworpen.

3.    Rechten van de betrokkenen
U hebt een recht op informatie (art. 15 AVG), correctie (art. 16 AVG), wissen (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) zowel als op gegevensoverdracht (art. 20 AVG). We stellen alles in het werk om vragen zo snel mogelijk af te handelen.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 f) van de AVG, hebt u het recht om bezwaar te maken, mits er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame (art. 21 AVG). Indien u bezwaar maakt tegen directe reclame, zullen wij u geen reclameboodschappen meer sturen.

4.    Herroeping van uw toestemming
Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens en u deze toestemming herroept, blijft de verwerking die tot het moment van deze herroeping heeft plaatsgevonden onverminderd van kracht.

5.    Recht van bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een Toezichthoudende autoriteit.

6.    Ontvanger
De gegevens die bij de toegang tot en het gebruik van de website worden verzameld en de informatie die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt, worden naar de server van de beheerder doorgestuurd en daar opgeslagen. Bovendien kunnen uw gegevens aan de volgende categorieën van ontvangers worden doorgegeven:

 • interne instanties die betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens (bijv. marketingafdeling, klantenservice, reserveringsafdeling)
 • verwerkers (bijv. computercentrum, IT-dienstverleners, leveranciers van traceerhulpmiddelen, softwareleveranciers)
 • contractuele partners van de beheerder (b.v. verzendingsdienstverleners, hotels, organisatoren, samenwerkingspartners).

7.    Links naar sites van derden
Wanneer u de website bezoekt, kan er inhoud worden weergegeven die aan de websites van derden is gelinkt. De beheerder heeft geen toegang tot de cookies of andere functies die door derden worden gebruikt, noch kan de beheerder deze controleren. Dergelijke websites van derden zijn niet onderworpen aan de bepalingen betreffende gegevensbescherming van de beheerder.

Cookie-instellingen beheren