Late Gothic "Palace Church" (Schlosskirche)

Meisenheim · Naheland

Kunsthistorisch is de Schlosskirche het belangrijkste gebouw van Meisenheim.

 Hij vormt, samen met het Herzog-Wolfgang-Haus, het enig overgebleven restant van het voormalige slot. De driebeukige halkerk heeft een prachtige toren met doorbroken torenspits. Bijzonder vermeldenswaard zijn de kunstzinnige gewelven, vooral de vrij zwevende gewelfribben in de Wittelsbacher grafkapel, de gebeeldhouwde rococokansel en het grote Stummorgel (aangebracht in de jaren 1765-1767).

De Schlosskirche behoort, volgens het Haager Verdrag inzake de bescherming van culturele goederen, tot de een bijzondere bescherming toekomende cultuurmonumenten in Rijnland-Palts.

Late Gothic "Palace Church" (Schlosskirche)


Spätgotische Schlosskirche
Amtsgasse
55590 Meisenheim/Glan

Web: https://www.ferienregion-nahe-glan.de/
E-Mail: touristinfo@vg-nahe-glan.de
Tel.: (0049) 6751 81 1173