The Castle of Hambach

Neustadt/Weinstrasse · Pfalz

Travel for All: People with impaired movement Travel for All: People with impaired movement, stage 2 Travel for All: Wheelchair-users, stage 2 Travel for All: People with impaired vision, stage 1

“Kom op Duitse mannen en jonge mannen van elke stand, bij wie het heilige vaderlandse vuur en de vrijheid in de borst brandt, kom hierheen.” Ongeveer 30.000 mensen accepteerden deze uitnodiging. Begeleid door hoorngeschal en muziek trokken ze over de versierde wegen de berg op naar het Hambacher Schloss. Op de kanteel van het slot werd de vlag in de kleuren zwart-rood-goud geplaatst. In talrijke redevoeringen, boodschappen, liederen en toosten werden de verschillendste eisen gesteld. In ontelbare persoonlijke gesprekken en discussies vond een levendige uitwisseling van meningen en ideeën plaats. De politieke manifestatie leek in veel opzichten op een kleurrijk volksfeest met kraampjes, muziek en draaimolens. De expositie Hinauf, hinauf zum Schloss! nodigt u uit met deze optocht mee te lopen. Vijf fictieve deelnemers aan dit feest roepen u op om zich bij hun aan te sluiten Hoor meer over deze ontmoeting, hoe het feest verlopen is, wie hieraan deel­genomen hebben en wat hun beweegredenen waren. Welke gevolgen had het Hambacher Fest (= het feest van Hambach) op de tijd die meteen daarop volgde en welke uitwerking had het op de tegenwoordige tijd? Een reeks van spannende haltes, waar voor alle leeftijdsgroepen u via media of door zelf actief te onderzoeken in de ware zin van het woord wordt uitgenodigd om dit te begrijpen, ondervinden en beleven.

The Castle of Hambach


Stiftung Hambacher Schloss
Schlossstraße
67434 Neustadt/Weinstr.

Web: http://www.hambacher-schloss.de
E-Mail: info@hambacher-schloss.de
Tel.: (0049) 6321 926290
Fax: (0049) 6321 482672

Toegankelijke inrichting

Testrapport Reizen voor iedereen (in het Duits)

"Reizen voor iedereen": Waarover gaat het? Getest, betrouwbaar, gedetailleerd.

 

"Reizen voor iedereen" is een landelijk karakteriseringssysteem op het gebied van toegankelijkheid. Het werd gedurende meerdere jaren in samenwerking en coördinatie met talrijke verenigingen van belanghebbenden in het kader van het project "Toerisme voor iedereen", dat door het federale ministerie van Economie en Technologie wordt ondersteund, ontwikkeld. In het kader van de certificering "Reizen voor iedereen" verzamelt een speciaal opgeleide inspecteur gegevens over de lokale omstandigheden aan de hand van een gedetailleerde lijst met criteria. Vervolgens worden de gegevens bekeken en geëvalueerd door de Federale Inspectiedienst en worden er gedetailleerde testrapporten opgesteld. Op basis van deze testrapporten krijgt de gast al voor de reis een nauwkeurig beeld van de lokale omstandigheden en kan hij zelf bepalen of het aanbod aan zijn eigen eisen voldoet.