Informatie over het coronavirus in Rijnland-Palts

De toenemende incidenties in Duitsland leiden op veel plaatsen tot een verscherping van de Corona-voorschriften. Met name bij een zevendaagse incidentie van meer dan 35 geldt in binnenruimten een uitgebreide testplicht. In gevallen waarin een testplicht geldt, is deze niet van toepassing op kinderen tot en met 11 jaar, schoolkinderen of volledig gevaccineerde en herstelde personen (overeenkomstig het vrijstellingsbesluit COVID 19-beschermingsmaatregelen).

Houd er rekening mee dat het openbare leven en de toeristische voorzieningen in Rijnland-Palts, ondanks talrijke openstellingen, nog steeds te kampen kunnen hebben met beperkingen als gevolg van de Covid 19-pandemie. Voordat u uw volgende reis naar Rijnland-Palts boekt, informeert u naar de actuele openingstijden en bezoekvoorwaarden van een instelling/bedrijf.

Actuele en nadere informatie over de toepasselijke coronaregels is te vinden op de pagina van de deelstaatregering van Rijnland-Palts op corona.rlp.de/aktuelles.

Bron: corona.rlp.de

Instellingen en bedrijven

 

De basis voor de maatregelen is de 27. Corona-Bekämpfungsverordnung (CoBeLVO, Corona-bestrijdingsverordening) van de deelstaatregering van Rijnland-Palts van 4 november 2021. De 27e CoBeLVO is sinds 8 november 2021 van kracht, met een looptijd tot 28 november 2021.

 

Algemeen

In Rijnland-Palts is een waarschuwingssysteem met drie niveaus van kracht, gebaseerd op de volgende drie voorlopende indicatoren:

 • zevendaagse incidentie,
 • zevendaagse hospitalisatiewaarde,
 • percentage door COVID-19-patiënten bezette bedden op de intensive care in verhouding tot de beddencapaciteit op de intensive care.

De waarschuwingsniveaus worden afgekondigd wanneer op drie opeenvolgende werkdagen ten minste twee van de drie hoofdindicatoren worden bereikt, waarbij zon- en feestdagen de telling van werkdagen niet onderbreken.

1. Hotellerie en collectieve logiesverstrekkende bedrijven

De faciliteiten van logiesverstrekkende bedrijven zijn geopend op voorwaardelijke basis:

 • hotels, hotels garnis, pensions, logementen, gastenverblijven en dergelijke inrichtingen (met testplicht)
 • vakantiehuizen, vakantieappartementen, onderdak bij particulieren en dergelijke inrichtingen (geen testplicht)
 • jeugdherbergen, gezinsvakantiecentra, opleidingscentra voor jongeren, recreatie-, vakantie- en opleidingstehuizen, vakantiecentra en soortgelijke inrichtingen (met testplicht)
 • kampeerterreinen, camperplaatsen, opstelplaatsen voor campers en dergelijke inrichtingen (geen testplicht)

De volgende voorschriften gelden:

 • Voor gasten in hotels, pensions, logementen en soortgelijke instellingen, alsmede in jeugdherbergen, recreatiewoningen, vakantiecentra en soortgelijke instellingen, geldt de testplicht overeenkomstig § 1, lid 9, bij aankomst. Bij een verblijf van meerdere dagen moet om de 72 uur, gerekend vanaf het tijdstip van de laatste test, een nieuwe test worden uitgevoerd.
 • Er is een verplichting om het contact van alle gasten te registreren, alsook de verplichting om binnenshuis maskers te dragen en de afstandsverplichting in alle voor het publiek toegankelijke zones van de inrichtingen.
 • Gebruikmaking van accommodatie is mogelijk met meer dan twee huishoudens
 • Voor het gastronomisch aanbod van de instelling zijn de bepalingen inzake gastronomie van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor gasten van hotels, pensions, herbergen en soortgelijke inrichtingen, alsmede in jeugdherbergen, recreatiewoningen, vakantiecentra en soortgelijke inrichtingen, de testplicht wordt bepaald volgens de specificaties voor deze inrichtingen.
 • Sauna-opening is toegestaan, wellness-aanbiedingen - ook cosmetische behandelingen - en gebruik van het overdekte zwembad zijn voor hotelgasten mogelijk onder voorwaarden in het kader van de contactbeperking.
 • Voor aanbiedingen van sport- en vrijetijdsactiviteiten alsmede voor groepsaanbiedingen met  vrijetijdskarakter, zijn de bepalingen voor sport en vrijetijdsbesteding van overeenkomstige toepassing

Afhankelijk van het waarschuwingsniveau zijn de afstandseis en de maskerplicht niet van toepassing indien in

 • Waarschuwingsniveau 1 niet meer dan 25 niet-geïmmuniseerde personen,
 • waarschuwingsniveau 2 niet meer dan 10 niet-geïmmuniseerde personen,
 • waarschuwingsniveau 3, niet meer dan 5 niet-geïmmuniseerde personen zijn aanwezig

aanwezig zijn die een dagelijks bijgewerkt bewijs van test kunnen overleggen, en anders alleen gevaccineerde en herstelde personen en kinderen tot en met 11 jaar. De andere beschermende maatregelen blijven van kracht.

2. Gastronomie

Gastronomische faciliteiten zoals restaurants, eetgelegenheden, kantines, menza's, bars, kroegen, cafés, Shisha-bars of vinotheken mogen met inachtneming van de volgende voorschriften openen:

 • De testplicht geldt in binnenruimten.
 • De afstandseis geldt tussen gasten aan verschillende tafels, in wachtsituaties en in voor het publiek toegankelijke delen van de voorzieningen.
 • Maskers zijn verplicht. De gasten mogen het masker afnemen wanneer zij op hun plaats zitten.
 • De contactgegevens van de gasten moeten worden genoteerd.
 • De beheerder van de gastronomische voorziening moet over een hygiëneconcept beschikken.

Afhankelijk van het waarschuwingsniveau zijn de afstandseis en de maskerplicht niet van toepassing indien in

 • waarschuwingsniveau 1 niet meer dan 25 niet-geïmmuniseerde personen,
 • waarschuwingsniveau 2 niet meer dan 10 niet-geïmmuniseerde personen,
 • waarschuwingsniveau 3 niet meer dan 5 niet-geïmmuniseerde personen

aanwezig zijn en overigens slechts gevaccineerde en genezen personen en kinderen tot en met 11 jaar. De overige beschermingsmaatregelen blijven bestaan.

3. Cultuur en Vrijetijdsvoorzieningen

Culturele evenementen en toeschouwers bij sport zijn onder voorwaarden toegestaan. In principe geldt de testverplichting niet voor activiteiten buitenshuis als de contacten zo digitaal mogelijk worden vastgelegd.

De volgende inrichtingen zijn opengesteld onder de voorwaarden van de 27. CoBeLVO.

 • Attractieparken, klimparken, minigolfplaatsen en dergelijke faciliteiten: beperking van het aantal bezoekers in binnenruimten tot de helft van het gebruikelijke maximumaantal bezoekers; De afstandseis is van toepassing, evenals in binnenruimten de testplicht  en de verplichting om contacten te registreren. Attractieparken zijn ook verplicht vooraf te laten reserveren en een hygiëneconcept te hanteren.
 • zoölogische tuinen, dierentuinen, botanische tuinen: buiten- en binnenruimten geopend; de afstandseis en in binnenruimten de maskereis, testplicht zijn van toepassing, evenals in binnenruimten de verplichting om contacten te registreren.
 • musea, tentoonstellingen, herdenkingsplaatsen en dergelijke installaties: de afstandseis en in binnenruimten de maskereis zijn van toepassing, evenals de verplichting om contacten te registreren.
 • Culturele instellingen (theaters, bioscopen, enz.): hier gelden de regelingen voor openbare evenementen. Deze zijn afhankelijk van het aantal gasten.
 • Buitenzwembaden en badstranden zowel als therme en badstranden: Beperking van het aantal bezoekers zowel in binnen- als buitenruimten tot de helft van het gebruikelijke maximumaantal bezoekers; in binnenruimten geldt de verplichting om contacten te registreren zowel als de testplicht; met betrekking tot kleedhokjes, douches en dergelijke gemeenschapsvoorzieningen is het betreffende hygiëneconcept van toepassing. Indien niet meer dan 25 niet-geïmmuniseerde personen tegelijk aanwezig zijn (en voor het overige alleen herstelde of gevaccineerde personen of daarmee gelijkgestelde personen), is de beperking van het aantal personen niet van toepassing en blijven de andere beschermende maatregelen van kracht. Bij waarschuwingsniveau 2 wordt dit aantal niet-geïmmuniseerde personen teruggebracht tot 10 personen, bij waarschuwingsniveau 3 tot 5 personen.

4. Evenementen

De regels voor evenementen zijn afhankelijk van de grootte van het evenement. Zie de huidige coronaregels van de deelstaatregering van Rijnland-Palts voor de regels. Evenementen in deze zin omvatten ook kermissen, volksfeesten alsmede jaarmarkten, speciale- en vlooienmarkten. Voor bioscopen, theaters, concertzalen, cabarets of circussen gelden ook de eisen voor evenementen.


Actuele en nadere informatie is te vinden op de website van de deelstaatregering van Rijnland-Palts op corona.rlp.de/aktuelles.

Incidentiewaarden:

Een overzicht van de actuele hoofdindicatoren in Rijnland-Palts, zijn districten en onafhankelijke steden in tabelvorm biedt de deelstaatregering Rijnland-Palts hier

Een kaart met de actuele incidentiewaarden en het aantal gevallen biedt het Robert-Koch-Institut hier

Reizigers uit risicogebieden (binnen- en buitenland)

Informeert u zich tijdig voor de boeking of het begin van uw reis naar Rijnland-Palts over de actuele risico-inschatting van uw thuisregio. Deze beoordeling moet dringend worden meegenomen in de beslissing over de aanvang van uw reis.

Aanvullende informatie is verkrijgbaar bij het Bundesministerium für Gesundheit (Federale Ministerie van Volksgezondheid): Voor informatie voor reizigers en voor informatie over digitale inreisaanmelding.

De Rijkskanselarij van Rijnland-Palts verstrekt ook informatie over het Coronawaarschuwings- en actieplan voor Rijnland-Palts, alsmede de overzichtspagina over quarantaineregels en meer.

 

Evenementen en transport

 

Evenementen

Religieuze bijeenkomsten en religieuze en ideologische gemeenschappen zijn onder bepaalde voorwaarden toegestaan.

Regionaal openbaar vervoer/ regionaal openbaar railvervoer (ÖPNV/ SPNV)

Personen moeten bij het gebruik van het regionaal openbaar vervoer een mond-neusbedekking dragen.

Bus- en boottochten

Bus- en boottochten voor toeristische doeleinden zijn toegestaan. De testplicht geldt. Bij reizen van meerdere dagen moet om de 72 uur, gerekend vanaf het tijdstip van de laatste test, een nieuwe test worden uitgevoerd. Voorts is er de verplichting om de contacten van alle gasten te registreren, alsmede de maskerplicht en de afstandseis in alle voor het publiek toegankelijke delen van de faciliteiten. Indien alleen gevaccineerde, herstelde of daaraan gelijkgestelde personen aan een reis per touringcar of schip deelnemen, is de verplichting om een masker te dragen niet van toepassing.

Reizigers vanuit het buitenland


De grensovergangen met de buurlanden van de EU blijven open.

Informeer tijdig voor uw reservering of reis naar Rijnland-Palts bij de verantwoordelijke instanties in uw eigen land naar de geldende uitreisbepalingen naar de buurlanden.

Extra informatie


Meer gedetailleerde informatie kan worden verkregen bij de bevoegde autoriteiten in Rijnland-Palts, zoals de Staatskanselarij van Rijnland-Palts en het Ministerie van Economische Zaken, Vervoer, Land- en Wijnbouw.

(Uitgavedatum: 10.11.2021)

 

Rijnland-Palts virtueel

 

Ontdek Rijnland-Palts en de virtuele ervaringen uit onze vakantieregio's van thuis uit. Wijnbouwers, wijnfeesten en wijnproeverijen, wandelpaden, musea, kastelen en burchten - dit alles is virtueel mogelijk en kan digitaal worden beleefd.

 

Informationen zum Urlaub in Rheinland-Pfalz