Informatie over het coronavirus in Rijnland-Palts

In de deelstaat Rijnland-Palts zal de 3G-regel dus grotendeels gelden. Hierin staat dat uitsluitend gevaccineerde, herstelde of geteste mensen tot recreatieve en culturele activiteiten worden toegelaten. De 3G-regel geldt ook voor andere toeristische voorzieningen zowel als voor de gastronomie en hotellerie. De volgende testprocedures zijn toegestaan:

 • PoC-antigeentest door geschoold personeel (snelle test, max. 24 uur van tevoren),
 • PCR-test (max. 48 uur van tevoren),
 • een ter plaatse onder toezicht uitgevoerde PoC-antigeentest voor zelftoediening (zelftest). Deze geldt niet als algemeen testbewijs, maar alleen voor deze speciale gelegenheid.

Minderjarigen zijn overwegend vrijgesteld van deze testverplichting (let op eventuele bestaande vrijstellingen). In gevallen waarin een testverplichting geldt voor meerderjarige personen, geldt deze verplichting niet voor gevaccineerde personen indien zij een bewijs van boostervaccinatie kunnen tonen (geldig vanaf de dag van de boostervaccinatie).

Actuele en nadere informatie betreffende de geldende coronamaatregelen is te vinden op de website van de deelstaatregering van Rijnland-Palts op corona.rlp.de/aktuelles.

Bron: corona.rlp.de

Instellingen en bedrijven

De basis voor de maatregelen is de 32e Corona-Bekämpfungsverordnung (CoBeLVO, Corona-bestrijdingsverordening) van de deelstaatregering van Rijnland-Palts van 17 maart 2022. De 32e CoBeLVO is sinds 18 maart 2022 van kracht. 

Algemeen

De maatstaf voor beschermingsmaatregelen in Rijnland-Palts is de voor de gehele deelstaat geldende Zeven-dagen-hospitalisatie-incidentie met betrekking tot de deelstaat Rijnland-Palts. Een differentiatie naar districten en onafhankelijke steden vindt niet plaats.

1. Hotellerie en collectieve logiesverstrekkende bedrijven

De faciliteiten van logiesverstrekkende bedrijven zijn geopend op voorwaardelijke basis:

 • hotels, hotels garnis, logementen, gastenverblijven en dergelijke instellingen (volgens 3G-regel)
 • vakantiehuizen, vakantieappartementen, onderdak bij particulieren en dergelijke instellingen (geen verificatie nodig)
 • jeugdherbergen, gezinsvakantiecentra, opleidingscentra voor jongeren, recreatie-, vakantie- en opleidingstehuizen, vakantiecentra en soortgelijke inrichtingen (volgens de 3G-regel)
 • kampeerterreinen, camperplaatsen, opstelplaatsen voor campers en dergelijke instellingen (geen verificatie nodig)

De volgende voorschriften gelden:

 • In hotels, pensions, herbergen en soortgelijke instellingen, alsmede in jeugdherbergen, recreatiewoningen, vakantiecentra en soortgelijke instellingen, mogen alleen gevaccineerde, herstelde of geteste personen of personen met een gelijkwaardige status als gast aanwezig zijn (3G-regeling). In het geval van verplichte tests moet, bij een verblijf van meerdere dagen, om de 72 uur, gerekend vanaf de laatste test, een nieuwe test worden uitgevoerd.
 • Het reglement voor gastronomie is van toepassing op het gastronomisch aanbod van de faciliteit. De eventuele testplicht voor gasten van hotels en groepsaccommodaties wordt bepaald volgens de voorschriften voor dit soort activiteiten.
 • Voor aanbiedingen van sport- en vrijetijdsactiviteiten, het gebruik van een sauna, wellness- en cosmetische aanbiedingen, alsmede groepsaanbiedingen van vrijetijdskarakter, zijn de overige bepalingen van de verordening van overeenkomstige toepassing.

2. Gastronomie

Gastronomische faciliteiten zoals restaurants, eetgelegenheden, kantines, menza's, bars, kroegen, cafés, Shisha-bars of vinotheken mogen met inachtneming van de volgende voorschriften openen:

 • Uitsluitend gevaccineerde, genezen of geteste personen of met deze gelijkgestelde personen mogen als bezoekers aanwezig zijn (3G-regeling). 
 • De verplichting om een masker te dragen geldtbij het ophalen van voedsel.

3. Cultuur en vrijetijdsvoorzieningen

De volgende instellingen zijn onder voorwaarden geopend:

 • Attractieparken, klimparken, minigolfplaatsen, zoölogische tuinen, dierentuinen, botanische tuinen en dergelijke faciliteiten: Uitsluitend gevaccineerde, genezen of geteste personen of met deze gelijkgestelde personen mogen als bezoekers aanwezig zijn (3G-regeling). 
 • Musea, tentoonstellingen, herdenkingsplaatsen, bioscopen, theaters, concertzalen, cabarets, circussen en dergelijke instellingen: Uitsluitend gevaccineerde, genezen of geteste personen of met deze gelijkgestelde personen mogen als bezoekers aanwezig zijn (3G-regeling). Maskers zijn verplicht in gesloten ruimten die toegankelijk zijn voor het publiek. 
 • Zwembaden, plezierbaden, sauna's en thermale baden: Uitsluitend gevaccineerde, genezen of geteste personen of met deze gelijkgestelde personen mogen als bezoekers aanwezig zijn (3G-regeling). Er moet een hygiëneconcept worden opgesteld, dat met name voorschriften bevat voor het gebruik van kleedkamers, douches en soortgelijke gemeenschappelijke voorzieningen, alsmede voor het toegestane aantal bezoekers. 

4. Bijeenkomsten

 • Bijeenkomsten tot 2.000 deelnemers (3G): Bijeenkomsten tot 2.000 deelnemers zijn uitsluitend met gevaccineerde, genezen of geteste personen of met aan deze gelijkgestelde personen toelaatbaar (3G-regeling). Voor bijeenkomsten binnen met meer dan 250 deelnemers die niet het grootste deel van het evenement op vaste plaatsen zitten, zijn maskers verplicht. Dit vervalt bij het consumeren van gerechten en dranken zowel als wanneer een vaste plaats wordt ingenomen. 
 • Bijeenkomsten in gesloten ruimten met meer dan 2.000 deelnemers (2G): Bijeenkomsten in gesloten ruimten met meer dan 2.000 deelnemers zijn alleen toegestaan met gevaccineerde, herstelde of met aan deze gelijkwaardige personen (2G-regeling). Bovendien kunnen ook minderjarigen die niet gevaccineerd zijn, herstellende zijn of daarmee gelijkgesteld, deelnemen, mits zij een bewijs van test hebben. Dragen van maskers is verplicht. Dit vervalt bij het consumeren van gerechten en dranken zowel als wanneer een vaste plaats wordt ingenomen. 
 • Bijeenkomsten in de open lucht met meer dan 2.000 deelnemers (2G): Bijeenkomsten in de open lucht met meer dan 2.000 deelnemers zijn alleen toegestaan met gevaccineerde, herstelde of met aan deze gelijkwaardige personen (2G-regeling). Bovendien kunnen ook minderjarigen die niet gevaccineerd zijn, herstellende zijn of daarmee gelijkgesteld, deelnemen, mits zij een bewijs van test hebben. 

Incidentiewaarden

Een overzicht van de huidige incidentiewaarden en de incidentie van ziekenhuisopnames in de deelstaat Rijnland-Palts wordt door de deelstaatregering van Rijnland-Palts hier verstrekt.

Een kaart met de actuele incidentiewaarden en het aantal gevallen biedt het Robert-Koch-Institut hier.

Reizigers uit risicogebieden (binnen- en buitenland)

Informeert u zich tijdig voor de boeking of het begin van uw reis naar Rijnland-Palts over de actuele risico-inschatting van uw thuisregio. Deze beoordeling moet dringend worden meegenomen in de beslissing over de aanvang van uw reis.

Aanvullende informatie is verkrijgbaar bij het Bundesministerium für Gesundheit (Federale Ministerie van Volksgezondheid): voor informatie voor reizigers en voor informatie over digitale inreisaanmelding.

De Rijkskanselarij van Rijnland-Palts verstrekt ook informatie over het Coronawaarschuwings- en Actieplan voor Rijnland-Palts, alsmede de Overzichtspagina over quarantaineregels en meer.

Bijeenkomsten en transport

Bijeenkomsten

Religieuze bijeenkomsten en religieuze en ideologische gemeenschappen zijn onder bepaalde voorwaarden toegestaan.

Regionaal openbaar vervoer/ regionaal openbaar railvervoer (ÖPNV/ SPNV)

Personen moeten bij het gebruik van het regionaal openbaar vervoer een mond-neusbedekking dragen. Het gaat om de 3G-regeling (gevaccineerd, getest of genezen).

Bus- en boottochten

Aan bus - of scheepsreizen mogen uitsluitend gevaccineerde, genezen of geteste personen of met aan deze gelijkgestelde personen deelnemen (3G-regeling). Indien een bewijs van test wordt geëist, moet bij meerdaagse reizen om de 72 uur een nieuwe test worden uitgevoerd. Voor gastronomische aanbiedingen gelden de bepalingen voor gastronomie overeenkomstig. 

Reizigers vanuit het buitenland

De grensovergangen met de naburige EU-landen blijven open.

Informeer tijdig voor boeking of start van uw reis naar Rijnland-Palts bij de verantwoordelijke instanties in uw eigen land naar de geldende uitreisbepalingen naar de buurlanden.

De folder voor reizigers uit het buitenland van het Bondsministerie van Volksgezondheid geeft aanvullende informatie: naar de folder.

Extra informatie

Meer gedetailleerde informatie kan worden verkregen bij de bevoegde autoriteiten in Rijnland-Palts, zoals de Staatskanselarij van Rijnland-Palts en het Ministerie van Economische Zaken, Vervoer, Land- en Wijnbouw.

Bedrijven vinden een overzichtelijke verzameling van links, bijvoorbeeld naar financiële steun in het toeristische netwerk van Rijnland-Palts.

(Uitgavedatum: 18.03.2022)

Rijnland-Palts virtueel

 

Ontdek Rijnland-Palts en de virtuele ervaringen uit onze vakantieregio's van thuis uit. Wijnbouwers, wijnfeesten en wijnproeverijen, wandelpaden, musea, kastelen en burchten - dit alles is virtueel mogelijk en kan digitaal worden beleefd.

 

Informationen zum Urlaub in Rheinland-Pfalz