Restaurant "Pfalzwaldhalle"

Mehlbach · Pfalz

Restaurant "Pfalzwaldhalle"


Restaurant "Pfalzwaldhalle"
Hauptstraße 117
67735 Mehlbach

Tel.: (0049) 6301 7997703