Kueser Akademie f. Eu. Geistesgeschichte

Bernkastel-Kues · Mosel

La Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte e.V. est une association scientifique basée à Bernkastel-Kues, fondée comme institution de recherche non universitaire.

Kueser Akademie f. Eu. Geistesgeschichte


Kueser Akademie f. Eu. Geistesgeschichte
Gestade 6
54470 Bernkastel-Kues

Web: http://www.kueser-akademie.de
E-Mail: info@kueser-akademie.de
Tel.: (0049) 6531 9734288
Fax: (0049) 6531 9734289