Hotel Restaurant Bastenhaus

Dannenfels · Pfalz

Hotel Restaurant Bastenhaus


Hotel Restaurant Bastenhaus
Bastenhaus 1
67814 Dannenfels

Web: http://www.bastenhaus.de
E-Mail: bastenhaus@bastenhaus.de
Tel.: (0049) 6357 975900
Fax: (0049) 6357 97590300

Opening hours:

Monday 07:00 - 11:00
11:30 - 22:00
Tuesday 07:00 - 11:00
11:30 - 22:00
Wednesday 07:00 - 11:00
11:30 - 22:00
Thursday 07:00 - 11:00
11:30 - 22:00
Friday 07:00 - 11:00
11:30 - 22:00
Saturday 08:00 - 11:00
11:30 - 22:00
Sunday 08:00 - 11:00