Bushaltestelle Frantzplatz

Maikammer · Pfalz

Bus stop right on Frantzplatz.

Bushaltestelle Frantzplatz


Bushaltestelle Frantzplatz
Frantzplatz
67487 Maikammer