Restaurant Zum Kamin

Carlsberg · Pfalz

Ausflugslokal im Pfälzerwald

Restaurant Zum Kamin


Restaurant Zum Kamin
Brunnenstr. 4
67316 Carlsberg

Tel.: (+49) 6356 608172
Fax: (+49) 6356 608173